Gençlik Merkezimiz

Kısaca Gençlik Merkezimiz

KİMLİĞİMİZ

Gençlik Merkezi; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif bireyler olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürüten bir sosyal hizmet merkezidir.

UFKUMUZ

Model olabilecek ve örneklik oluşturabilecek bir gençlik merkezi. Diğer gençlik merkezlerinden özellikle gencin sadece bedenine ve zevklerine hitap eden bir adres olarak değil de aynı zamanda aklına, gönlüne ve bilgi dünyasına da hitap edebilen bir gençlik merkezi olması yönüyle temayüz etmek.


 

Gençlik Merkezi Neyi Amaçlar?

Neden Gençlik Merkezi? Amacımız nedir sorusuna kısa bir cevap

AMAÇLARIMIZ

1. Gençlerin ülkesine ve milletine yararlı insanlar olmaları için, araştırıcı, keşfedici, birleştirici bir bakış açısıyla yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak.
 2. Gençlerin, serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak.
 3. Diğer gençlik merkezleri üyeleri ve okullar ile birlikte projeler üreterek, bu projeler aracılığı ile gençler arasında iletişimi sağlamak. İlçe ve il düzeyindeki çalışmalarda, ulusal ve uluslar arası gençlik organizasyonlarında diğer gençlik kuruluşları ile koordinasyonu gerçekleştirmek. Yurt dışı gençlik kuruluşları ile uluslararası projeler ve değişim programları gerçekleştirmek.
 4. Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak. Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak, onların uyumluluk, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilinçlerinin artırılmasına katkıda bulunmak. Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 5. Eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarının korunmasına, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesine, medeniyet değerlerimizin gençler tarafından sahiplenilmesine, tarihi mirası ve sosyal dokumuzu önemseyen bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak.
 6. Genç engellileri hayata hazırlamak, onlar için uygun zeminler oluşturmak.
7. Gençler için sohbet, muhabbet ve yeni arkadaşlıklar gibi ihtiyaçları karşılayacak bir sosyalleşme zemini olmak. Gençlerin kendi faaliyetlerini yakın çevreye ve tüm insanlara ulaştırabilmeleri için her türlü imkânı sağlamak.

NEDEN GENÇLİK MERKEZİ?
Gençlik Merkezi; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif bireyler olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürüten bir sosyal hizmet merkezidir.